Centrum Zdrowia Rewital

Słuchawka +22 390 55 35

TRÓJKĄT DLA KOŚCI – SUPLEMENTACJA

utworzone przez admin | lip 07, 2021

!!! ZANIM ZACZNIESZ JAKĄKOLWIEK SUPLEMENTACJĘ SKONSULTUJ TO Z LEKARZEM ORAZ WYKONAJ OBOWIĄZKOWO BADANIA KRWI !!!

W medycynie od lat wiadomo, że witamina D wspomaga absorpcję wapnia w organizmie. Ostatnio jednak do tego dołączono witaminę K.
Główne znaczenie witamin K polega na udziale w procesach posttranslacyjnej γ-karboksylacji białek, głównie resztek kwasu glutaminowego, w tych białkach w pozycji γ. Witamina K uczestniczy w tej reakcji jako kofaktor γ-karboksylazy. Karboksylowana osteokalcyna zdolna jest do wiązania wapnia i hydroksyapatytu i ich deponowania w mineralizującej się kości. Dlatego witamina K jest „dobra”, bo aktywuje osteokalcynę i w ten sposób, że „wspiera” zdrowe kości. W związku z tym, nie można mówić o tym, że witamina K wpływa na absorpcje wapnia do kości. Jedyne, co wiadomo, to fakt, że witamina K wpływa na zmianę białek, które uczestniczą w mineralizacji kości.


Witamina K występuje w dwóch formach, jako K1 i K2.Witamina K1 uczestniczy w karboksylacji białek odpowiedzialnych za krzepniecie. Z kolei witamina K2 bierze udział w procesie karboksylacji osteokalcyny, czyli białka odpowiedzialnego za mineralizacje kości.

Rozwój układu kostnego człowieka zależy w dużym stopniu od prawidłowego żywienia. 
Witamina K występuje głównie w zielonych elementach roślin. W Japonii, największym źródłem witaminy K są kiszone nasiona soi. Należy pamiętać o tym, że witamina ta jest też produktem ubocznym przemiany materii i znajduje się w przewodzie pokarmowym. Dlatego długotrwała antybiotykoterapia powoduje niedobór tej witaminy.

Ilość wapnia w organizmie jest wypadkową naszych przyzwyczajeń dietetycznych oraz suplementacji witaminowej. Obecnie wiadomo już, że u całej populacji ludzi na świecie występuje znaczny niedobór witaminy D. Prawidłowy bilans wapnia i witaminy D można zapewnić poprzez stosowanie właściwej diety. Natomiast suplementacja powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza, ponieważ proces ten musi być monitorowany. Trudno jest osiągnąć prawidłowy bilans sięgając po leki wydawane bez recepty, ponieważ przy stosowaniu kilku leków o podobnym mechanizmie działania może dojść do niekorzystnych interakcji.

Niedobór witaminy D jest niebezpieczny dla kości!

Witamina D jest podstawowym czynnikiem wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Witamina ta uczestniczy również w bilansie tego wapnia poprzez interakcje z innymi elementami układu endokrynnego. Witamina D jest korzystna nie tylko dla układu kostnego, ale jest swoistym hormonem plejotropowym wpływającym na wiele układów naszego organizmu. Generalnie możemy powiedzieć, że witamina D jest istotnym elementem układu immunologicznego, przez co chroni nas na przykład przed pewnymi zakażeniami, ale musi być dobrze dawkowana.
Wiadomo, że na osteoporozę najbardziej narażone są kobiety po 50 roku życia, i że w pierwszej dekadzie menopauzy choroba ta rozwija się najszybciej. Kiedy więc kobiety powinny rozpocząć suplementację tymi witaminami?
Przede wszystkim należy kontrolować poziom witaminy D, bo ona jest najważniejsza. Ciekawe, że na niedobór tej witaminy cierpi zarówno populacja w krajach o znikomym nasłonecznienu, na przykład w Skandynawii, jak i tych, gdzie to nasłonecznienie jest duże, na przykład w krajach strefy śródziemnomorskiej. Związane to jest w głównej mierze z naszym trybem życia. Większość dnia spędzamy jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego konieczna jest suplementacja witaminą D.
Czy ćwiczenia fizyczne mają jakiś związek ze zdrowymi kościami?
Tak, kolosalny! Nie należy zapominać, że kość jest tworem żywym i ma ogromny potencjał metaboliczny, co najłatwiej uświadomić sobie, że po złamaniu kość się zrasta, a to oznacza, że ona żyje. Koście uczestniczą w przemianach gospodarki mineralnej, wapniowej, immunologicznej, czy wreszcie krwiotworzeniu, dlatego mają ogromną rolę do odegrania, a ich funkcja nie ogranicza się jedynie do podporowej. Ćwiczenia fizyczne pomagają w usprawnianiu tego żywego organu w organizmie człowieka. W związku z tym warunkiem utrzymanie zdrowych kości jest aktywność fizyczna. Cała reszta jest tym, co możemy do tej aktywności dodać, czyli poprzez dietę i suplementację witaminową zahamować resorpcję i wzmocnić sposób mineralizacji.
Źródło: https://www.termedia.pl/reumatologia/Witamina-K-witamina-D3-wapn-trojkat-dla-kosci-czy-trojkat-bermudzki-,25486.html

Logo Revital

Wróć do pełni sił i znów ciesz się życiem!

Zapisz się na konsultację w Centrum Zdrowia Rewital

Spacer wirtualny >