Centrum Zdrowia Rewital

Słuchawka +22 390 55 35

ZDROWE TĘTNICE

utworzone przez admin | maj 04, 2020

Światowa kampania „Zdrowe tętnice” powstała przy współpracy firmy MESI, organizacji krajowych i partnerów firmy MESI. Kampania stanowi część  projektu uświadamiającego  temat chorób tętnic obwodowych, koncentrującego się na przekazywaniu wiadomości o faktach i konsekwencjach tej powszechnej choroby w Twoim społeczeństwie.

Kampania uświadamiająca PAD koncentruje się na pacjentach. Pomaga im uzyskać informacje o PAD i zachęca ich do proszenia o pomiary ABI w klinice lekarza. Dzięki narzędziom komunikacji i wsparciu społeczności projekt zwiększy świadomość pacjentów i ich krewnych na temat choroby tętnic odwodowych, jej czynników ryzyka i konsekwencji oraz życia po zdiagnozowaniu choroby.

Dzięki innowacyjnym i interaktywnym działaniom projektu pacjent zapozna się z ważnymi faktami dotyczącymi tej choroby i znaczeniem pomiaru ABI. Jednocześnie projekt przyczyni się do rozpoznania choroby i jej objawów, z naciskiem na zapobieganie.

 

#zdrowetętnice #abi #badanieabi #zatkanetętnice

Logo Revital

Wróć do pełni sił i znów ciesz się życiem!

Zapisz się na konsultację w Centrum Zdrowia Rewital

Spacer wirtualny >